המכון לרפואה יהודית
המכון לרפואה יהודית
בספרות הרפואית והמדעית העוסקת בין היתר בכאב, אלחוש, ניתוחים והרדמה, ניתן למצוא יותר מפעם אחת את עובדות הבאות לפיהן, "עד לגילויים של אמצעי ההרדמה הנוטלים את כושר החישה של הגוף או גורמים לאלחוש אבר מסוים, היו הניתוחים מלווים בייסורים נוראים.
מחקר חדשני על היווצרות תאומים מוכיח כי לתלמוד הייתה זכות קדימה על המיקרוסקופ בהבנת התהליך. אופן היווצרותן של תאומים הובן בתלמוד עוד הרבה בטרם המצאת המיקרוסקופ ועוד בטרם המדע ניגש לחקור את התהליך.
לדברי הרמב"ם: לעולם כשיאכל אדם ישב במקומו, או יטה על שמאל ולא יהלך ולא ירכב ולא ייגע ולא יזעזע גופו ולא יטייל, עד שיתעכל המזון שבמעיו. גם צוואתו מלמדת על יחסו לאופן האכילה הראוייה: "אל תאכלו בבהלה"
חנות המכון
.

טלפון / פקס מערכת האתר קשרי לקוחות

בניית אתרים