בלוג

/בלוג/

הרמב"ם והטיפול בתרופות

By | נובמבר 12th, 2015|נושאים כלליים, עצות הרמב"ם|

הרמב"ם מורה לרופאים היודעים לרפא במזון שלא לרפא בתרופות ומשבח את הטיפול הרפואי במזון. הוא אמר שרופא הראוי לתואר "בקיא" ברפואה הוא הרופא היודע לרפא מחלות במזון המועיל לחולה ולרפואתו. ותחשבו איזה תרופות כבר היו בימי הרמב"ם? אני חייב לשתף הפעם סרט תיעודי המוכיח את הסכנות שבטיפול הרעיל. אנחנו מאמינים שהתרופות מסייעות לנו להיות בריאים, אבל למעשה [...]

Vitamine D is All You Need

By | נובמבר 10th, 2015|Blog|

A sun of righteousness will shine for you, with healing in its rays. (Malachi 3/20) All nature including humanity is solar-powered. Take away sunlight and all life on earth would soon perish. Doctors and natural healers from ancient times relied on sunlight to mend wounds, treat bone diseases like rickets or lung infections like tuberculosis [...]

Eating Ourselves to Death

By | נובמבר 10th, 2015|Blog|

Uprooting the Leading Causes of Death   Death in America is largely a food-borne illness. Focusing on studies published just over the last year in peer-reviewed scientific medical journals, Dr. Greger delivers a humor filled lecture and offers practical advice on how best to feed ourselves and our families to prevent, treat, and even reverse [...]

Medicinal Cannabis CNN Report

By | נובמבר 10th, 2015|Blog|

CNN Press Room Once considered a more underground activity, cannabis has become increasingly popular over the years, resulting in legalization to grow, sell and smoke it in states like Colorado and Washington. Cannabis has become one of the most controversial topics in America, but just decades ago it was a legitimate medication. No matter the [...]

Obesity and the Men Resposible for it

By | נובמבר 10th, 2015|Blog|

The Men Who Made Us Fat Around the world, obesity levels are rising. More people are now overweight than undernourished. Two thirds of British adults are overweight and one in four of us is classified as obese. In this three-part BBC documentary series, Jacques Peretti traces those responsible for revolutionizing our eating habits, to find [...]

Sugar and it's Danger to Our Health

By | נובמבר 10th, 2015|Blog|

We've heard about the dangers of eating too much fat or salt. But there has never been a warning about sugar on our food labels - despite emerging research that suggests the sweet stuff is making more of us fat and sick and may be the underlying culprit of many modern diseases.   http://youtu.be/xDaYa0AB8TQ [...]

המלח ברפואה היהודית והרפואה ההומאופטית

By | אוקטובר 26th, 2015|נושאים כלליים|

ברפואה היהודית מסמל המלח את אחדות ההפכים. מקור המלח הוא המים, כמו למשל מי הים, או אפילו ים המלח, אך בצורתו הגבישית הוא חומר שורף כמו אש. המלח מכיל את שני היסודות ההפכיים מים ואש ומחבר ביניהם לגילוי המקור האחד. המלח הוא אחד מיסודות החיים אך יש לו גם השפעה הפוכה ואם יזרה באדמה, תאבד [...]

צוואת הרמב"ם

By | אוקטובר 1st, 2015|נושאים כלליים, עצות הרמב"ם|

מתוך צוואת הרמב"ם לבניו מה יצווה אדם לבניו - פניני חכמה ומוסר ועצות מלוקטים מתוך צוואת הרמב"ם לבניו: "שמעוני בני, דעו כי שלמות הגוף קודמת לשלמות הנפש והיא כמפתח הפותח טרקלין, ולכן עיקר כוונת מוסרי – על שלמות גופכם ותיקון מידותיכם. כאשר תשאלו או תענו דבר, אל תמהרו ואל תבהלו ואל תצעקו ואל תדברו בלעגי שפה. דברו במבחר [...]

צער בעלי חיים ביהדות

By | אוקטובר 1st, 2015|נושאים כלליים|

יודע צדיק נפש בהמתו (משלי יב) אמר רב יהודה אמר רב: אסור לו לאדם שיטעום כלום עד שיתן מאכל לבהמתו, שנאמר (דברים יא, טו): "ונתתי עשב בשדך לבהמתך" והדר: "ואכלת ושבעת" (גיטין סב) "ולמה הבאתם את קהל ה' אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו?" (במדבר כ',ה) - אשריהן הצדיקים שחביבה עליהן בהמתן כגופן, וכן [...]

הטיפול במשקה הסכנגבין ומתכון מקורי לרקיחתו, מכתבי הרפואה של הרמב"ם

By | אוקטובר 1st, 2015|רפואה יהודית|

הרמב"ם ממליץ על ה "סכנגבין" כרפואה היותר מועילה לנקות את הליחות (רעלים) מהגוף. ישנם דרגות חמיצות שונות וזה תלוי בכמות החומץ בהרכב המשקה. באופן עקרוני, מדובר על משקה הכולל חומץ ודבש והכנתו פשוטה למדי. הרמבם ממליץ להשקות בו רק את החזקים ולא את החולים החלשים ואומר: כי אם ינתן לחלש, יוסיף בדבקותם ויקשה על הוצאתם [...]