הרמב"ם ממליץ על ה "סכנגבין" כרפואה היותר מועילה לנקות את הליחות (רעלים) מהגוף. ישנם דרגות חמיצות שונות וזה תלוי בכמות החומץ בהרכב המשקה. באופן עקרוני, מדובר על משקה הכולל חומץ ודבש והכנתו פשוטה למדי.

הרמבם ממליץ להשקות בו רק את החזקים ולא את החולים החלשים ואומר: כי אם ינתן לחלש, יוסיף בדבקותם ויקשה על הוצאתם מהגוף היות מדובר במשקה הכולל מרכיב אנטי מכייח – Anti-expectorant העלול לעצור את הליחות העבות והדביקות בחזה ובריאה, מצב העלול להוביל לחנק ולגרום אפילו למוות אצל אנשים חלושים ולא חזקים. ולכן ראוי שיעשה רק לבעלי כוח חזק (פירוש הרמב"ם לשלישי בחוליים החדים)

המשקה סכנגבין ידוע גם בשמו אוקסימל ורבו המתכונים לעשייתו. מתכון זה הוא מתכון מקורי של הרמב"ם המשבח את הסכנגבין וממליץ " אמנם הסכנגבין הנה נשקה אותו לקצת החולים על דרך הרפואה ולא על דרך המזון" זאת אומרת שיש לעשות בו שימוש כהרכב רפואה ולא כמזון.

לפניכים מתכון הרמב"ם כלשונו: "הנה יזדמן שיהיה עמו הדבש שלושה חלקים והחומץ חלק אחד, והיותר ערב שיהיה הדבש שבעה חלקים והחומץ חלק אחד, וראוי שיבושל עד שיתאחזו ויוסר ממנו קצפו מעט" (מצוטט במאמר "הנער שהיה נכפה").

ניתן להשיג את המשקה במכון הרמב"ם בהכנה אישית מיוחדת בתוספת מרכיבים טבעיים בהתאמה למצבי בריאות שונים.