הרמב"ם אמר כי התלמידים הקטנים אשר טרם הספיקו ללמוד כראוי, הם אלו הקופצים בדרך כלל להיות הראשונים והמנהיגים והם אלו האחראיים לפיכך לחורבנם של דברים גדולים. הרמב"ם מורה כי למנהיגי העם אסור שתהיה להם שום שמץ של שררה ומציין כי מנהיג המדינה הוא איש רוח הרואה תמיד לנגד עניו את המטרה האמיתית של החברה ומכוון אותה להגיע למטרה זו – לחיי רוח ושלום. הרמב"ם אמר כי אצל רוב אנשי הדת, כאשר מדובר בשררה, נעלמת יראת השמים שלהם. לפיכך קיים צורך חינוכי להפוך את האמת לכוח בחיי הפרט והאומה היהודית בפרט שעליה נאמר – ישראל אור לגויים.