המגמה לנפשנות ופסיכולוגיה יהודית

"בני אדם שנפשותיהם חולות מתאווים ואוהבים הדעות הרעות ושונאים הדרך הטובה ומתעצלים ללכת בה והיא כבדה עליהם למאוד לפי חוליים. וכן ישעיהו הנביא אומר על חולי הנפשות: האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חושך לאור ואור לחושך שמים מר למתוק ומתוק למר. ועליהם נאמר העוזבים אורחות יושר ללכת בדרכי חושך. ומה היא תקנת חולי הנפשות. ילכו אצל החכמים שהן רופאי הנפשות וירפאו חוליים בדעות שמלמדים אותם עד שיחזירום לדרך הטובה" (רמב"ם ספר המדע הלכות דעות). קיים קשר אינטימי בין הנפש לגוף. תשוקה נפשית והתפעלות מאירועים חיצוניים, עד לכדי חריגה משיווי משקל, משפיעים לרעה על בריאות האדם. לכן מורה הרמב"ם להתנהג במתינות, בנחת ובשלווה כדי שההתפעלות הבלתי מאוזנת לא תשפיע לרעה על כוחות הגוף ותפקודו. כוחות הנפש מהווים אצל הרמב"ם גורם משפיע לשמירת הבריאות ולריפוי מחלות, לדעתו, התענוג הבא מהנאה אסתטית, המוסיקה, הצחוק והשמחה ישפיעו לטובה על האדם החולה וכלשונו "רבים סרו חלייהם בסיבת שמחה, שישמחו בלבד…" ("פרקי משה"). מטרת הלימודים במגמה לבריאות הנפש להקנות ידיעות על תורת הנפש, כוחותיה ורפואתה. התלמידים לומדים לזהות מצוקות נפשיות ולברר את סיבתם ואת השפעתם על המערכות הפיזיולוגיות של האדם, תוך מתן פתרונות טבעיים לחיזוק הנפש, איזון כוחותיה ושמירה על בריאותה.

תכנית הלימודים והנושאים הנלמדים:

עקרונות ופילוסופיה של הרפואה היהודית.

הנפש, כוחותיה ורפואתה במשנת הרמב"ם.

הנפש, כוחותיה ורפואתה בתורת הקבלה.

ששת רמות הריפוי השלם ברפואה היהודית.

ששת לבושי הנפש בתורת הקבלה.

בריאות הנפש במשנת הבריאות של הרמב"ם.

מהות החודשים והמזלות והשפעתם על נפש האדם.

כוח האותיות והשפעתן על הנפש.

צמחי מרפא לחיזוק מערכת העצבים ולבריאות הנפש.

השפעות רכיבים תזונתיים על מערכת העצבים והנפש.

טיפול טבעי למצבי דחק רגשי, מתח, פחדים, חרדות, כעסים ועוד….

בחזרה לעמוד הקורסים והמגמות