יפה הזהירות מכוח הריפוי " ( הרמב"ם )

בספר "הנהגת הבריאות" מעניק הרמב"ם את זכות הבכורה לרופא המונע מחלות, דהיינו, מומחים ברפואה מונעת. "רק טיפשים סוברים כי הם אינם זקוקים לרופא אלא בשעה שהם חולים". הדרכת הבריא שלא יחלה עומדת בדרגה הראשונה במעלה. הכלל הוא: " בריאות הבריא קודמת מרפואת החולה "  (מאמר ה"נפש והגוף"). את הרופאים המומחים בריפוי מחלות ממקם הרמב"ם במקום השני בלבד. הוא מאיץ באדם לשאול בעצת הרופא לא רק בעת שהמחלה כבר מקננת בקרבו כי אם לקבל הדרכה עוד בהיותו בריא: "האדם צריך להנהגת הרופא על כל עניין ובכל  עת, ואולם הצורך של הרופא בעת החולי הוא יותר דחוף והיעדר הרופא במצב כזה סכנה. " ומשום כך, יחשבו הסכלים שלא יצטרך הרופא אלא בעת החולי ולא בזולתו" ("הנהגת הבריאות" שער ב') הרמב"ם חדר לסיבות המחלות ולגורמיהן והוא משוכנע כי אילו הכוחות המצויים בגוף היו פעילים בהדרכת השכל, היה האדם ניצל ממחלות רבות. " אילו היה האדם בוחר במזונות מתאימים והיה אוכל בזמן הראוי והמתאים ובשיעור המתאים (במידה ובכמות המתאימים) היה ניצל ממכות גדולות וחולאים רבים" ( מורה נבוכים א'). הערכתו הבלתי מתפשרת לשמירה על הבריאות שזורה כחוט השני בכל כתביו הרפואיים והוראותיו למניעת המחלות חוזרת ומודגשת בהוראות הכלליות והפרטניות שהורה הרמב"ם בכתביו הרפואיים, ההלכתיים והפילוסופיים. רוב ההוראות מכוונות לחיזוק הגוף וחוסנו נגד מחלות. הוראותיו של הרמב"ם ברפואה מונעת כוללות שישה ציוני דרך עיקרים: תזונה נכונה ( דיאטולוגיה ) ,התעמלות, ניקוי הגוף מליחות ורעלים, אקולוגיה אישית וסביבתית, חיי מין בריאים, תיקון המידות המוסריות ובריאות הנפש.

 

תכני יסוד

תכנית הלימודים תתפרש על שני סמסטרים ותכלול חמישה תכני יסוד:

– תורת הנפש ובריאותה בכתבי הרמב"ם ובתורת הקבלה.

– תזונת האדם מתוך כתבי הרפואה של הרמב"ם וביסוסם במחקר המודרני.

– צמחי המאכל הנפוצים ביותר לשמירת הבריאות ולתמיכה במצבי חולי שונים.

– יסודות  לשמירת בריאות הגוף והנפש וכללי זהב לניהול אורח חיים בריא.

– חשיבות הבראת מערכת העיכול ושיפור חילוף החומרים באמצעות הצום המרפא.

 

נושאי הלימוד:

עקרונות ופילוסופיה של הרפואה היהודית.

הרמב"ם, תורתו ומשנתו הרפואית.

הנפש, כוחותיה ורפואתה במשנת הרמב"ם.

הנפש, כוחותיה ורפואתה בתורת הקבלה.

ששת רמות הריפוי השלם ביהדות.

תורת ההתחדשות – וויטליזם והאטומיזם.

ששת לבושי הנפש בתורת הקבלה.

מבוא לרפואה מונעת בשיטת הרמב"ם.

לימוד 23 הנהגות בריאות מספר המדע של הרמב"ם

ניקוי הגוף מרעלים, שלבים והוראות פרטניות.

מרכיבי התזונה המונעת מחלות ומשמרת בריאות.

ניקוי איזון והזנה מערכות גוף ונפש בצמחי מאכל.

בחזרה לעמוד הקורסים ומגמות הלימוד