זימון תורים למרפאות רמב"ם טבעי בתל אביב ובצפת בטלפון:

04-6923450 או 052-7418777