הצגת בעית בריאות

אם נתבקשת מנציגי מרפאות רמב"ם טבעי לשלוח מכתב המתאר את מצבך הרפואי, עליך לפרט בהודעת אימייל את מצב בריאותך ולצרף אישור רפואי עדכני חתום על ידי הרופא המטפל ותוצאות בדיקות רפואיות אחרונות. כמו כן, יש לצרף כל חומר רפואי רלוונטי לרבות מכתבים וחוות דעת רפואיות ככל שיש. חובה לצרף צילום תעודת זהות או דרכון.

את הפנייה יש לעשות רק באמצעות האימייל ולצרף אליו את כל המכתבים בקבצים סרוקים. הנה הקישור לאימייל