הרמבם על רפואה שאסור

By | פברואר 16th, 2015|נושאים כלליים, צמחי מרפא|

עוד מהעת העתיקה נודע צמח הקנאביס כעשב רב שימושי שנעשה שימוש בכל חלקי הצמח שלו למטרות מזון, רפואה, ייצור בדים וחבלים, שמנים, רש"י תיאר את שיח האזוב שהוא כמו: "גבעולין קנים דקים כעין של קנבוס". עדות נוספת על השימוש בקנאביס רפואי בקרב היהודים, היא עדותו של רבי  דוד אבן זמרא, המכונה הרדב"ז, שעלה ממצרים לישראל לפני כחמש מאות שנים המליץ על [...]

רפואה יהודית לדורות

By | פברואר 16th, 2015|נושאים כלליים, רפואה יהודית|

על פי המסורת, הרופא העממי הראשון היה שת בן אדם הראשון, הוא לימד את תורתו לחנוך וזה העבירה לשם ועבר שהיו בקיאים ברפואה, בעשבים ובסמי-מרפא. מקום בית מדרשם של שם ועבר קיים עד לעצם היום הזה במערה הקדושה בעיה"ק צפת. הקב"ה  הראה למשה רבינו את כל הסגולות של העשבים והשורשים, חכמה זאת נמסרה גם לשלמה המלך [...]

רפואה יהודית מבבל

By | פברואר 16th, 2015|נושאים כלליים|

יהדות בבל ידועה במסורת הרפואה שנשתמרה לתפארת בקהילותיה במשך שנים רבות, הלא היא הרפואה היהודית שגלתה עם העם היהודי שגלה מירושלים לבבל. הרפואה היהודית התבססה  ברובה על צמחי מאכל ותבלין ובחלקה על רפואת צמחים ועברה במסורת מאמהות ואבות לילדיהם במשך דורות רבים עד לימינו . המחקר המודרני מצא אסמכתאות לכמה מהרפואות העתיקות של יהודי בבל ואף נעזר בהם. [...]