מכתבי תודה והמלצות

I underwent a one-year treatment with Dr. Moshe Rafael Tzror at the Rambam Natural Clinic. The treatment was effective in addressing and promoting a significant positive change in my digestive system. Prior to the treatment I suffered from frequent digestive ailments, which occurred over many years. Some of them were related to digestive trauma from contractin amoebic dysentery. The treatment, which included a three-week juice fast (for six days each week), colon hydro-therapy, spiritual support, herbs, and dietary changes, enabled me to feel healthier and to have a major change in what foods I ate, and how my body digested those food. I thank Dr. Tzror for his assistance and channeling of natural medical wisdom to promote my living a healthier life.
לוס אנגל'ס, נ. יונתן
You saved my life when i was going to die from cancer. Let me say something, when doctors predicted that i have few weeks to live and i was sent to a program of hospice care for incurably ill people who are dying, you found for me an amazing natural way to heal and recover … and now i am back to life and I feel I can do it myself because you have taught me me allot and my feeling is that I need to work more spiritually now…
דנמרק, ג. אמה
מפעל חיים נדיר ומפואר אשר ממשיך מתפתח ומעמיק, תוך חתירה לאיכות רעיונית, אקדמית, קלינית ואתית גבוהים ביותר. המכון לרפואה יהודית הוא תרומה גדולה, משמרת ומשביחה לבריאות ולקהילה
הרב משה רפאל צרור שליט"א מתמחה ביותר בכל הדינים והנהגות הבריאות הטבעית הקשורים לרפואה ובריאות על פי תורתנו הקדושה ובפרט בתורת הבריאות הטבעית על פי פרי הנשר הגדול, הרמב"ם זצ"ל.
Let me say something. Rav Dr. Moshe Rafael had the most amazing original simple natural way to save me from losing my ability to bring children to the world, when doctor decided to remove my ovaries after I was diagnosed with Adenoid Nonmalignant tumor.I recommend him for his high skills, devotion and best professional advices along the way
מרילנד, נ. חיה
I came to work with Rav Moshe after two serious miscarriages which due to complications left me very depleted and in poor health. During The year-long program Rav Moshe worked with me very closely to strengthen and heal my body using nutrition herbs homeopathy and fasting. His approach was very holistic and also incorporated spiritual and emotional healing. Thanks to Rav Moshe and with Gods help I began to feel stronger, I became pregnant, and had a healthy pregnancy and baby. I am grateful to Rav Moshe for his very skilled, attentive, and thorough treatment.
ירושלים, נ. שנה
איש השראה וחזון, שניחן בכישרון מיוחד לשלב מסורת ומדע והוכיח את עצמו כחלוץ בתחומו וכמחנך גדול ומוכשר, לקדם אידאה ודעות שזמנם הגיע
פרופ עדיאל תל אורן, נשיא אמריטוס האוניברסיטה לרפואה טבעית ורופא
All I kept saying to my family and friends over the past year was: If someone sponsor me I'd be back in a flash
ב. שיפרה זכותו