הטיפול במשקה הסכנגבין ומתכון מקורי לרקיחתו, מכתבי הרפואה של הרמב"ם

By | אוקטובר 1st, 2015|רפואה יהודית|

הרמב"ם ממליץ על ה "סכנגבין" כרפואה היותר מועילה לנקות את הליחות (רעלים) מהגוף. ישנם דרגות חמיצות שונות וזה תלוי בכמות החומץ בהרכב המשקה. באופן עקרוני, מדובר על משקה הכולל חומץ ודבש והכנתו פשוטה למדי. הרמבם ממליץ להשקות בו רק את החזקים ולא את החולים החלשים ואומר: כי אם ינתן לחלש, יוסיף בדבקותם ויקשה על הוצאתם [...]

Maimonides

By | מרץ 31st, 2015|Videos, נושאים כלליים, רפואה יהודית|

Melvyn Bragg and guests discuss the life, times and legacy of the great Jewish medieval philsopher, Maimonides. Also known as Rambam, Maimonides was a philosopher, theologian, lawyer and physician whose works are still influential today. Melvyn is joined by Sir Anthony Kenny, philosopher and former Master of Balliol College, Oxford; Anne Hudson, Emeritus Professor of [...]

טבעונות ויהדות

By | מרץ 25th, 2015|נושאים כלליים, רפואה יהודית, תזונה הוליסטית|

לאדם הראשון עלי אדמות לא הותר לאכול בשר אלא רק צומח, ככתוב בסיפור הבריאה בתורה שהקדוש ברוך הוא מצווה "הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע...ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע, לכם יהיה לאכלה". זהו המצב האידאלי, שלא יוכל להיות אובד מהאנושות (פסקה ב'). התורה כאשר היא מתירה לאכול בשר חיה, [...]

רופא האדם

By | מרץ 25th, 2015|נושאים כלליים, עצות הרמב"ם, רפואה יהודית|

מעטים הם הרופאים שהיו בגדר גאונים בחכמת הרפואה וגדולים בעולם הרוח. יחידי במינו מתנוסס שמו של הרמב"ם, אחד מענקי הרוח שנתברך בהם העם היהודי ועם זאת הרופא והחכם המפורסם ביותר בקרב היהודים והעמים בכל הארצות. רופא ומורה הממזג באישיותו סגולות רוחניות ונפשיות עם תכונות וכשרונות גאוניים של שכל ודעת. בערב פסח, י"ד ניסן ד' אלפים תתצ"ה [...]

תזונה רוחנית בראי המדע

By | מרץ 25th, 2015|נושאים כלליים, רפואה יהודית, רפואת הרמבם, תזונה הוליסטית|

אם נסיח את דעתנו מהשאלה מה מזין אותנו, נגלה את מהות האכילה ואת הערך הרוחני של המזונות הנובע מכח חיותם. ובכלל, גם עולה השאלה מדוע לא נברא האדם שלם ללא צורך שישלים את חיותו במאכל. ללמדך, שהקדוש ברוך הוא מחדש את בריאתו בכל יום תמיד. כמו שכתוב במסכת עבודה זרה דף ג' עמוד ב' "בכל [...]

רפואה יהודית לדורות

By | פברואר 16th, 2015|נושאים כלליים, רפואה יהודית|

על פי המסורת, הרופא העממי הראשון היה שת בן אדם הראשון, הוא לימד את תורתו לחנוך וזה העבירה לשם ועבר שהיו בקיאים ברפואה, בעשבים ובסמי-מרפא. מקום בית מדרשם של שם ועבר קיים עד לעצם היום הזה במערה הקדושה בעיה"ק צפת. הקב"ה  הראה למשה רבינו את כל הסגולות של העשבים והשורשים, חכמה זאת נמסרה גם לשלמה המלך [...]