טבעונות ויהדות

By | מרץ 25th, 2015|נושאים כלליים, רפואה יהודית, תזונה הוליסטית|

לאדם הראשון עלי אדמות לא הותר לאכול בשר אלא רק צומח, ככתוב בסיפור הבריאה בתורה שהקדוש ברוך הוא מצווה "הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע...ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע, לכם יהיה לאכלה". זהו המצב האידאלי, שלא יוכל להיות אובד מהאנושות (פסקה ב'). התורה כאשר היא מתירה לאכול בשר חיה, [...]

תזונה רוחנית בראי המדע

By | מרץ 25th, 2015|נושאים כלליים, רפואה יהודית, רפואת הרמבם, תזונה הוליסטית|

אם נסיח את דעתנו מהשאלה מה מזין אותנו, נגלה את מהות האכילה ואת הערך הרוחני של המזונות הנובע מכח חיותם. ובכלל, גם עולה השאלה מדוע לא נברא האדם שלם ללא צורך שישלים את חיותו במאכל. ללמדך, שהקדוש ברוך הוא מחדש את בריאתו בכל יום תמיד. כמו שכתוב במסכת עבודה זרה דף ג' עמוד ב' "בכל [...]